restructurarea regiilor autonome (care înseamnă 30 la sută din economie)