România (prin Uniunea Scriitorilor) acordă anual premii scriitorilor străini