România profundă există și la slujbele unor asemenea biserici din mănăstiri arhipline