s-a cântat de prea puţine ori Hristos a Înviat din morţi