să mă angajez într-o luptă deschisă cu mine însumi