Să nu influenţeze în rău Luna scriitorul român în aceste zile?