sau publiciştii cu cărţi Florin Paraschiv şi Puiu Siru sau Al. Deşliu