Se pot vota legi azi care să aibă efecte retroactive?