secretar al Comisiei pentru Cultură a Camerei Deputaţilor