știa că Blaga vedea în moarte o reîntoarcere în locul de unde a venit