sunt întâmpinat de un câine (dacă nu cumva sunt însoţit tot drumul de un câine)