sursa de energie universală e restrânsă numai la această lespede? E un izvor de energie care ţâşneşte din piatră? Dacă suntem în zona ei