susţinând că prin devoalarea mizeriilor acestora se compromite scriitorimea în ansamblu