tot foştii colaboraţionişti cu totalitarismul socialist multilateral dezvoltat şi cu dictatura ceauşistă şi urmaşii lor