toţi cei ce-l înfruntă devenind pentru el duşmani de moarte