transformarea Regatului României în Republică Populară