tratat de profesorul si disidentul Gabriel Andreescu