Unele simboluri româneşti au un destin atât de ciudat