vedetismul scriitoricesc are şi el preţul lui de plătit