venea la Securitate să atragă atenţia că sunt scriitori