vom remarca vibraţiile deosebite ale acestui megalit