care trebuie să pună piciorul în prag tuturor colaboraționiștilor