D-lui judecător Augustin Zegrean (preşedinte) D-nei judecător Aspazia Cojocaru D-lui judecător Acsinte Gaspar D-lui judecător Petre Lăzăroiu D-lui judecător Mircea Ştefan Minea D-nei judecător Iulia A