după ce statele din zona euro au acceptat o reeșalonare a datoriilor Greciei pe zeci de ani înainte