fosta Cooperativă Agricolă de Producţie din Căldăreşti