H.-R. Patapievici şi toată floarea cea vestită a intelectualilor de curte de azi