învingători în luptele scriitoriceşti nu ies naivii