la sfârşitul acestei veri România poate intra în incapacitate de plată