nu particip nici la şedinţele asociaţiei de proprietari