nu pot face parte din cvorumul pentru data de 29 iulie”!