preumblarea lui recentă pe Muntele Athos îi va arăta calea cea dreaptă