revista România literară a aplaudat această execuţie publică a lui Fănuş Neagu