să aleagă alt om al structurilor ticăloșite (moștenite de la Securitate și perfecționate în stil sud-american autoritarist)