şi soldaţii care au refuzat să tragă în manifestanţii antiguvernamentali au fost executaţi