acuzat că eu vreau toate premiile şi că nu merit nimic din ce mi s-a dat