Cornel Mihai Ionescu era chiar o minte strălucită. Un mare hermeneut