cu funcţii adică şi cei aflaţi în graţiile Comitetului Director al USR