din această lume căreia nu-i mai ajungi cu prăjina la nas