ignorat de mediile scriitoriceşti sau de biblioteci