în tabăra lui literară cu scriitori şi artişti plastici profesionişti