Partidele sunt complice în menținerea unei situații demografice fictive care le aduce multe avantaje