Prin această suferinţă vor creşte în grad spiritual