să mai găsească soluţii de ieşire din criză şi alţii