să plece pentru o lună la Ierusalim şi Aşezământul Ierihonului pe banii lui