scară de bloc repartizată Uniunii Scriitorilor la Revoluţie