şi-mi era teamă să nu mă sprijin de pereţi din cauza ameţelilor