solicitându-i sancţionarea acesteia cu pierderea mandatului