Activitatea fostului Fond Literar: CopyRo (Societatea de gestiune colectivă a drepturilor de autor) a fost suspendată

7 min


Miercuri, 13 iulie 2011. A reapărut pe tapet chestiunea CopyRo – Societatea de gestiune colectivă a drepturilor de autor (conducerea operativă-salariată: președinte Eugen Uricaru, director George Bălăiță, director general Nicoleta Cofcinski). O afacere privată. Pentru mâine a fost anunțată o Adunare Generală extraordinară, prin care se cere schimbarea directorului general Nicoleta Cofcinski, deoarece „Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) a decis de la 1 iunie suspendarea temporară a activităţii de la Copyro” (se înțelege, fiindcă s-ar fi produs ilegalități). Nu mai funcționează CopyRo de la 1 iunie? Asta da noutate (dar nici o agenție de știri n-a scos o vorbă). Îi mulțumesc lui Dan Culcer pentru aducerea pe tapet a acestui scandal, pe care, fiindcă nu-l înțeleg, îl las „la latitudinea cititorilor” să-i dea de capăt (le pun la dispoziție linkuri de documentare). Probabil habar nu aveți de existența acestui CopyRo, care gestionează drepturile de autor (și aud că are o cifră de afaceri care depășește veniturile Uniunii Scriitorilor din România-USR). Mărturisesc, nici eu nu știu exact cu ce se mănâncă, îmi scapă dedesubturile (deși cred că sunt membru al CopyRo, asemenea majorității celorlalți membri ai USR). Dan Culcer, directorul revistei electronice de înaltă ținută Asymetria, mi-a trimis de la Paris un scurt comentariu al său, urmat de un articol apărut azi în ziarul Adevărul. Să o iau pe rând, să înțelegeți. Scrie Dan Culcer: „Copyro – abuzuri și lipsă de transparență”, vă rog să citiți atent:

Nu e vorba doar de un abuz, de o nerespectare a legislației. Nici doar de o nedreptate a căror victime sunt scriitorii sau descendenții acestora. Chiar originile Copyro sunt suspecte, fiindcă privatizarea Fondului Literar, al cărui continuator se declară Copyro, are la bază un delict de inițiați. Complicitățile care au permis această acțiune de rapt asupra unui fond colectiv, de coproprietate, vor trebui scoase la lumină, cât de curând. Acum înțeleg de ce la Uniunea Scriitorilor se zice că nu avem arhive, de ce toate cererile mele de a avea acces la procesele-verbale ale ședințelor de Consiliu, din decembrie 1989 încoace, au rămas fără răspuns sau li s-a răspuns în mod neoficial că nu există arhive. Ale cui interese le apără Copyro, ale scriitorilor sau ale amploaiaților și șefilor? Dan Culcer, membru al Uniunii Scriitorilor, ziarist.

Ați reținut? Eugen Uricaru a avut ideea să privatizeze celebrul Fond Literar al USR (care plătea drepturile de autor; dar dădea înainte de Revoluție și sume importante pe datorie scriitorilor pentru cheltuieli personale, bani recuperați mai apoi de Fondul literar din drepturile de autor, după puterea fiecăruia) și să inventeze CopyRo. Idee genială, fiindcă în vistieria societății particulare CopyRo intră sume fabuloase nu atât din drepturile de autor, cât din taxa de copiere, „copia privată” (de la toate copiatoarele-xeroxurile, e aproape inimaginabil) – bani care tare i-ar fi prins USR bine să-i aibă… Curios, CopyRo anunță că are în jur de 2.000 de membri, adică membrii USR! Rămâne întrebarea lui Dan Culcer: „Ale cui interese le apără Copyro, ale scriitorilor sau ale amploaiaților și șefilor?”. Citiți un documentar avizat și pe Observator cultural: http://www.observatorcultural.ro/Nasterea-COPYRO-din-spiritul-Fondului-Literar*articleID_2602-articles_details.html. De curiozitate, să transcriu aici Comitetul Director al CopyRo, scriitori: Eugen Uricaru, George Bălăiță, Ioan Holban, Ion Mircea, Lucian Vasiliu, Gh. Schwartz, C. Novac, Passionaria Stoicescu (și Corneliu Zeană, Al. Popovici, Iacob Florea, Sonia Herman, nu știu dacă sunt scriitori). Plus „Comisa de lectură a CopyRo”: Ioan Es. Pop, Dan Mircea Cipariu și C.D. Zeletin. Îmi imaginez că toți sunt retribuiți. Mă opresc aici, mai sunt două comisii… Ce aflăm din ziarul Adevărul, sub semnătura Anei Maria Onisei, din articolul intitulat „Triumviratul condus de Uricaru, încolţit de alegeri”: «Copyro, organism unic desemnat de ORDA la nivel naţional pentru colectarea remuneraţiei compensatorii privind copia privată, a fost înfiinţat în 1996 şi este, în prezent, condus de un triumvirat contestat: alături de preşedintele Eugen Uricaru, se află Nicoleta Cofcinski, director general al instituţiei, şi  directorul George Bălăiţă. (Nota LIS: triumviratul ăsta de cine e contestat? Odată ce avem în CopyRo o societate privată) Potrivit ORDA, instituţia, al cărui preşedinte este, din 2006, Eugen Uricaru, a avut încasări, în 2009, de circa 1,5 milioane de euro. Copyro a păstrat 60% din această sumă. „Legea prevede 15%, nimic mai mult”, explica pentru „Adevărul”, la finalul lunii iunie, Robert Bucur, director general ORDA. Potrivit legii, pentru a-şi putea relua activitatea, Copyro trebuie să decidă schimbarea din funcţie a directorului general Nicoleta Cofcinski. Acest punct este trecut pe ordinea de zi a şedinţei de joi şi făcut public pe site-ul Copyro: „propunerea privind alegerea unui administrator general”, „supunerea la vot a propunerilor şi alegerea administratorului General”. (Nota LIS: CopyRo a avut încasări de 1,5 milioane de euro… Frumoasă gestiune, să primești de-a gata totul) Următorul control ORDA, pe 2010, se va efectua după schimbarea din funcţie a directorului executiv al Copyro, a mai spus Doru Păunescu, director în cadrul ORDA, coordonator al activităţii privind organismele de gestionare a drepturilor colective… „În lege este prevăzut un barem de 15% pentru drepturile de autor, dar Copyro a modificat, prin decizii luate în cadrul adunărilor generale, acest barem, ajungându-se la cel ilegal de 60%.” – Robert Bucur, director general ORDA».

Ce e, totuși, oficial, CopyRo? Vă redau „Obiectul ei de activitate”:

«Colectarea și repartizarea drepturilor patrimoniale de autor în domeniul operelor scrise a căror gestiune îi este încredințată de titularii de drepturi prin mandat ori prin efectul art.25 din Legea nr.8/1996 a dreptului de autor și a drepturilor conexe.

Este unic organism desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor la nivel național pentru colectarea remunerației compensatorii privind copia privată prevăzută la art.109 alin.1 din Legea nr.8/1996, potrivit căruia: „Autorii și editorii de opere fixate pe un suport grafic sau analog au dreptul la o remunerație compensatorie pentru copia privată efectuată în condițiile art. 34 din prezenta lege. Remunerația prevăzută la alin.1 va fi plătită de fabricanții sau importatorii de aparate ce permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog. Remunerația se va plăti în momentul punerii în circulație pe teritoriul național a acestor aparate și va reprezenta 5% din prețul de vânzare al aparatelor fabricate în țară respectiv 5% din valoarea înscrisă în documentele vamale pentru aparatele importate. Remunerația prevăzută la alin.1 se repartizează prin intermediul organismelor de gestiune colectivă a dreptului de autor, în mod egal, între autor și editor. Colectarea sumelor datorate în temeiul alin1 se face de către un singur organism de gestiune colectivă pentru fiecare domeniu, desemnat de Oficiul Român pentru drepturile de Autor. Procedura repartizării acestor sume între beneficiari se va stabili printr-un protocol negociat între aceștia.”

Funcționare

1. Acordă utilizatorilor, prin contract, în schimbul unei remunerații, autorizații neexclusive de utilizare a operelor sau prestațiilor titularilor drepturilor, sub formă de licență neexclusivă;

2. Încheie în numele titularilor de drepturi sau pe baza mandatului acordat de organisme similare din străinătate contracte generale cu organizatorii de spectacole, organismele de radiodifuziune, televiziune și retransmisie prin cablu, având ca obiect autorizarea de reprezentare și difuzare a operelor sau a prestațiilor actuale și viitoare înscrise în repertoriul lor;

3. Reprezintă interesele membrilor săi în ce privește exploatarea operelor acestora, în afara teritoriului României, prin încheierea de contracte bilaterale cu organisme similare din străinătate;

4. Încasează sumele datorate de utilizatori și le repartizează între titularii de drepturi;

5. Acordă asistență de specialitate titularilor de drepturi și îi reprezintă în cadrul procedurilor legale ce privesc obiectul lor de activitate.

6. Protejează drepturile de autor în manuscris al autorilor ce solicită expres protecția acestuia;

7. Pune la dispoziția utilizatorilor, în schimbul unei taxe, date asupra autorilor pe care îi gestionează;

8. Încheie cu Teatrele din România contracte privind drepturile de autor asupra operelor ce urmează a fi reprezentate și face demersuri pentru obținerea copyright-ului asupra operelor autorilor străini pentru a putea fi reprezentate legal în România.

9. Încheie contracte cu Societățile de Radio și Televiziune privind difuzarea și adaptarea operelor din propriul repertoriu;

10. Acordă prin contract Caselor de Filme dreptul de utilizare și adaptare a operelor din propriul repertoriu în vederea realizării de opere cinematografice;

11. Autorizează prin contract Editurile ce solicită dreptul de utilizare a operelor din repertoriul său și prin mijlocirea instanțelor judecătorești orice încălcare a drepturilor de autor din partea Editurilor ce tipăresc opere fără o autorizare prealabilă.

12. Colectează remunerația compensatorie din copia privată pentru aparatele ce produc reproducerea și o împarte beneficiarilor: editorilor (prin Asociațiile de Editori) și tuturor autorilor de opere scrise ce au mandat COPYRO.

Din 2005 colectează și copia privată pe hârtie A4, de la importatorii și fabricanții de hârtie, suma colectată fiind împărțită în mod egal, 50% editorilor (prin Asociațiile de Editori) si 50% autorilor cu mandat COPYRO și Societății de Gestiune – Visarta».

Interesant, există și un lung răspuns oficial al CopyRo către revista Observator cultural (datat 16.06.20011): www.copyro.ro/documente/Anunturi/Anunt4.doc. Vă invit să citiți pentru lămuriri suplimentare: http://www.orda.ro/default.aspx?pagina=68 (cu decizia de retragere a funcționării CopyRo); și http://www.observatorcultural.ro/Pe-cine-apara-Copyro*articleID_23283-articles_details.html. Va trebui să revin. Am primit pe e-mail și un text de apărare a CopyRo…

PS. Apropo, bănuind că vă plictisește subiectul paginii mele de jurnal online de azi, vă invit să frunzăriți cinci reviste-alternativă (sau reviste de nișă), la zi, în format PDF, primite pe e-mail. Reviste de cultură care apar în țară. Adriana Barna mi-a trimis Vatra Veche, de la Târgu Mureș (redactor-șef Nicolae Băciuț) – Vatra veche 7, 2011. Altă revistă, care apare la Râmnicu Sărat, Spații culturale (redactor-șef Valeria Manta Tăicuțu), mi-a fost trimisă pe e-mail de… Doina Popa – spatii culturale 16 2011. De la Mizil am primit revista Fereastra (redactor-șef Lucian Mănăilescu) – Revista iunie. Tocmai am primit, când scriam aici, și revista Plumb de la Bacău, cu specificarea redactorului-șef Petru Scutelnicu: „Revista are 18 pagini”, poate vă interesează – IULIE-2011-27 iunie_Layout ALL și pe Revista iulie 9-10_Layout pdf. Dați click pe fiecare titlu activat, „albăstrit-înroșit” (și iar click pe dreptunghiurile apărute). Am mai primit o revistă în format PDF, de care aud prima oară: Constelații diamantine, care apare la Craiova – Constelatii-diamantine-nr-10-2011. Nu știu dacă toate aceste cinci reviste apar și pe hârtie. Trebuie să recunoașteți că România nu duce lipsă de reviste de cultură…


4 Comments

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Domnule Stoiciu, am fost prezent la ultima şedinţă a COPYRO, de prin aprilie, cînd au fost alegeri ….! Un spectacol jenant cînd un Uricaru spunea unei adunături din sală că nu are rost să mai vorbim, să mai analizăm situaţia COPYRO, că după uşă ne aşteaptă masa, nişte sandwichuri şi băutură, cît încape …! Au venit doi domni de la ORDA care au spus fără rezerve că activitatea contabilă a COPYRO este discutabilă, că din punctul lor de vedere COPYRO-ul ar trebui analizat şi desfiinţat, refăcut pe baze legale şi morale. După plecarea celor doi, Uricaru, făcând cu ochiul sălii că după uşă se găsesc băutura şi mîncarea, a zis că nu mai trebuie făcute alegeri, că echipa cîştigătoare (?) nu se schimbă, aşa că el propune să rămână aceeaşi echipă încă un mandat … Tropăituri, lehamite, semnul lui Uricaru spre după-uşă, unde erau băuturile şi sandvişurile …! Fiindcă D M Cipariu a ridicat o problemă mai critică a fost propus imediat în comisia de lectură (?), comisie finanţată …! Vot unanim. De fapt nu a fost nici un fel de vot, Uricaru şi cei cîţiva din jur nici nu priveau spre sală, nu îi interesa ce se întîmplă, ei doar comunicau spre secretara … unanimitatea. Vă rog, domnule Stoiciu, să faceţi un subiect public din această mascaradă şi această fraiereală copyropistă. Voi mai reveni, dacă e cazul.

  2. Nu știu cine este autorul opiniei de mai jos, postată pe blogul poetului Liviu Ioan Stoiciu. Dacă dorește, îl invit să scrie mai larg ce are de spus fie în Asymetria, fie pe blogul Asymetria antiacvarium. Dar sub semnătură proprie, de se poate. Sau un pseudonim, după ce mi-a comunicat totuși numele. Mărturiile anonime nu au nici un efect.

    Cu prietenie, Dan Culcer

  3. Draga domnule Dan Culcer, am sa revin cu amanunte despre acest Copyro danubiano-pontic care apara drepturile la viata si la eternitate ale securistului dovedit Uricaru, ale altor razbatatori turnatori dovediti, de la Ioan Holban (Puiutzu) sau Lucian Vasiliu, la Ioan Es Pop si la altii, mai mult sau mai putin rasunatori. Nu sint, nici pe departe, un resentimentar sau vreun excesiv de serviciu, sint un om jignit de realitatea romaneasca.

    VICTOR

  4. Ma atentioneaza un amic ca Ioan Holban si Lucian Vasiliu nu au aparut in scriptele CNSAS-lui, la solicitarea facuta de Consiliul Uniunii Scriitorilor, asa ca si eu ma repliez si ma rezum la celelalte nume, cu scuzele de rigoare. Nu stiam ca USR-ul a facut demersurile in acest sens mai recent…! In ceea ce priveste COPYRO-ul, acesta este un hybrid care cuprinde de toate, domenii diferite, scriitori si nescriitori, dupa o logica care scapa intelesului comun. Un domn, Iacob Florea, de exemplu nu poate fi luat de nicaieri, nu e nici creator, nici agent literar, cultural, nimic. Doamna Kofcinski, de exemplu, a fost gestionara spatiilor de odihna de la USR, acum este conservata pe principiul ca fiind asa de in virsta, nu mai poate pati nimic, in caz de frauda dovedita, un lucru obişnuit in societatea romaneasca. Conducerea USR-ului ar trebui sa intervina in forţă, să descâlcească iţele banilor care se scurg ca apa prin baie înspre buzubarele lefegiilor auto-aleşi la COPYRO. Acest COPYRO a mai primit nişte bani europeni, recent, ca să se transforme într-un fel de agenţie de carte, dar lucrurile s-au împtmolit la nivelul de proiect, cu ceva făcut improvizat care să dovedească, cică, intenţiile constructive. Soluţia ar fi una: desfiinţarea şi reînfiinţarea COPYRO-ului pe baze legale şi morale. Am spus baze morale? E prea mult în societatea noastră … !