A fost colaborator permanent și la Cronica ideilor la revista Viața Românească