când i s-a atras atenţia că e împotriva preceptelor ortodoxe